Όροι Χρήσης

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (mitosbox.com) οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεσθε. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά και/ή ειδικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η mitosbox, δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον δε, εξακολουθείτε τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της mitosbox.

Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ως επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου, οφείλετε να συμμορφώνεσθε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από εσάς, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής σας ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης

Η mitosbox, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας μας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξ’ αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η mitosbox, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η mitosbox σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Σύνδεσμοι (links)

Μέσα από το mitosbox ενδέχεται να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. H mitosbox δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις σελίδες ούτε στο περιεχόμενό τους.
Εάν αντιμετωπίσετε ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας σε άλλους δικτυακούς τόπους από το mitosbox, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του mitosbox, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην mitosbox.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Β. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ο στόχος μας στην mitosbox είναι να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε το θέαμα που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το mitosbox, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

Νόμισμα

Η τιμή αγοράς εισιτηρίων για όλα τα θεάματα είναι σε Ευρώ (€).

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή εισιτηρίων μέσω της mitosbox γίνεται με διάφορους τρόπους για τη δική σας ευκολία. Στο mitosbox γίνονται δεκτές όλες οι κάρτες Visa και MasterCard και Paypal

Επεξηγήσεις

H mitosbox ΚΟΙΝΣΕΠ. ενεργεί ως μεσολαβητής για τους διοργανωτές ή τις εταιρείες προώθησης των διαφόρων θεαμάτων (Παροχείς Θεάματος). Όταν αγοράζετε ένα εισιτήριο, η mitosbox διενεργεί την συναλλαγή και εισπράττει το αντίτιμο για λογαριασμό του Παροχέα Θεάματος..

Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

Η mitosbox πουλά εισιτήρια για λογαριασμό των Παροχέων Θεάματος και ως εκ τούτου δεν ορίζει η ίδια την τιμή των εισιτηρίων ή την διάταξη των καθισμάτων. Τα εισιτήρια, εκτός από online, πωλούνται από και από άλλα κέντρα διανομής, όπως μέσω τηλεφώνου, box office ή ταμεία θεάτρων. Τα περισσότερα κέντρα διανομής χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό. Η mitosbox δεν έχει τον έλεγχο του αποθεματικού εισιτηρίων για κάθε θέαμα.

Οι εντολές σας επεξεργάζονται μόνο αφού έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία σας (έγκυρα στοιχεία και αριθμό κάρτας) και αφού αυτά έχουν επιβεβαιωθεί. Αν λάβουμε λάθος πληροφορίες κατά την κράτηση, αυτό μπορεί να καθυστερήσει την κράτηση και/ή την παράδοση των εισιτηρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η mitosbox θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει των στοιχείων που έχετε εισάγει κατά την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης κράτησης. Εάν η προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και τα εισιτήριά σας θα διατεθούν σε άλλους πελάτες.

Λάθος Τιμολόγηση

Εάν το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του mitosbox) τότε η mitosbox θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

Επιβεβαίωση Κράτησης

Εάν δεν λάβετε κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης είτε με την αποστολή email) μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η mitosboxδεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

Προμήθειες και Επιπλέον Χρεώσεις

Τα εισιτήρια που αγοράζονται από τις σελίδες του mitosbox υπόκεινται σε χρέωση προμήθειας ανά εισιτήριο. Σε περίπτωση αποστολής των εισιτηρίων, επιπλέον επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής τους.

Εισιτήρια ανά Πελάτη

Έχετε δικαίωμα για την αγορά συγκεκριμένου αριθμού εισιτηρίων ανά θέαμα. Κάποια θεάματα περιορίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων που μπορούν να αγοραστούν σε μια συναλλαγή από τον ίδιο χρήστη. Διαφορετικά, μπορείτε απλά να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Επιστροφές – Αλλαγές

Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό θέαμα και ότι σας ικανοποιεί η θέση που σας έχει αποδοθεί. Η συμφωνία της mitosbox με τους συνεργάτες της, δεν επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων ή την αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτει εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Ακυρωθέντα/Αναβληθέντα Θεάματα

Ενδέχεται κάποια θεάματα να ακυρωθούν ή να αναβληθούν από τον Παροχέα Θεάματος. Σε αυτή την περίπτωση η mitosbox θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πληροφορήσει για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή την επανέκδοση των εισιτηρίων σας για το συγκεκριμένο θέαμα. Για ακριβείς οδηγίες για κάθε θέαμα που έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί, παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τις πληροφορίες που παρέχονται on line για το συγκεκριμένο θέαμα, ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστροφές χρημάτων ή μετατροπές εισιτηρίων από την mitosbox, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν οδηγιών των Παροχέων Θεαμάτων. Προκειμένου να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή επανέκδοση των εισιτηρίων σας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, θα πρέπει να πληρείτε των όρων που θέτουν οι Παροχείς του συγκεκριμένου θεάματος και είναι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία τους εάν τα χρήματά σας θα επιστραφούν ή εάν θα επανεκδοθούν τα εισιτήρια που έχετε στη διάθεσή σας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αυτή θα αφορά το ακριβές ποσό που καταβάλλατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής του εισιτηρίου και του ποσού της προμήθειας που προστίθεται. Το κόστος της αποστολής των εισιτηρίων, σε περίπτωση που αυτή έχει πραγματοποιηθεί, δεν επιστρέφεται.

Εάν αγοράσετε εισιτήρια μέσα από το mitosbox και ο Παροχέας Θεάματος ορίσει πως δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για το συγκεκριμένο θέαμα, τότε η mitosbox θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την αγορά. Ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν δικαιούται να το παρουσιάσει για την επιστροφή των χρημάτων σε μετρητά. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή τους για την κράτηση των εισιτηρίων.

Εάν κάποιο θέαμα ακυρωθεί, επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων σας. Εάν κάποιο θέαμα αναβληθεί ή οριστεί για άλλη ημερομηνία, ο Παροχέας Θεάματος μπορεί να ορίσει τα δικαιώματά σας σχετικά με τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή όχι. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και οδηγίες.

MitosBox ΚοινΣΕπ.  Δημιουργία εκδηλώσεων και πώληση εισιτηρίων. Υπηρεσίες Διαδικτύου, Google ads, Facebook Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, Merchant Center, Google analytics, Tag Manager, Optimizer Δείτε Εδώ

Like us on Facebook

© 2019 mitosbox. All Rights Reserved.