Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη, επισκέπτη ή/και  χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα».

 Ο όρος «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής τις έννοιες των διαδικτυακών τόπων (web sites) και των εφαρμογών (apps).

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Για να διεκπεραιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών μας ή την εκτέλεση των  παραγγελιών σας ενδέχεται να σας ζητείται να δίνετε προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, επίθετο, επάγγελμα, προορισμός αποστολής παραγγελίας, e-mail κλπ.) κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.  Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail, είτε στη φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες του ομίλου μας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Β. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Mitosbox

Η παρούσα πολιτική αφορά την παρακάτω εταιρεία mitosbox ΚΟΙΝΣΕΠ.:

 • mitosbox

Για την παροχή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ενδέχεται να μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην εταιρεία.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης όπως: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, φύλο, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και παρόμοια αναγνωριστικά στοιχεία,  ημερομηνία γέννησης, ηλικία.

β. Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική διεύθυνση χρέωσης, ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου σταθερό/κινητό.

γ. Οικονομικά δεδομένα  – αυτά συνίστανται σε στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση οικονομικών/τραπεζικών συναλλαγών και μπορεί  να περιλαμβάνουν: τήρηση λογαριασμού για ηλεκτρονικό πορτοφόλι, στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

δ. Πληροφορίες Συναλλαγών – που προκύπτουν από  τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων, αγοράς προιόντων και υπηρεσιών, αγοράς θεάσεων ταινιών μέσω Internet, τη χρήση κουπονιών, συμμετοχή σας σε προσφορές, στοιχεία μελών καθώς και άλλες λεπτομέρειες προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.

ε. Δεδομένα τεχνολογίας, που συλλέγονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιείτε και περιλαμβάνουν τον τύπο/μοντέλο της συσκευής σας, τη διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP), τα δεδομένα της σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης σας, και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

στ. Πληροφορίες προφίλ – αυτές συνίστανται σε δεδομένα προφίλ όπως τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας, απαντήσεις σε έρευνα αγοράς κ.λ.π.

ζ. Πληροφορίες προτιμήσεων μάρκετινγκ – αυτές συνίστανται στις προτιμήσεις σας για τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ από εμάς και από συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα μέρη

η. Στατιστικά δεδομένα: Συνίστανται σε συγκεντρωτικά  δεδομένα τα οποία ενδέχεται να προέρχονται έμμεσα από τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά δεν θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα, δεδομένου ότι αυτά  δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τεχνικές πληροφορίες σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ιστότοπου/διαδικτυακής υπηρεσίας. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε τα  δεδομένα αυτά με τα Προσωπικά σας Στοιχεία, έτσι ώστε να μπορούν να οδηγήσουν  άμεσα ή έμμεσα σε ταυτοποίηση, θεωρούμε τα δεδομένα αυτά ως Προσωπικές Πληροφορίες και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 Δ. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 

α. Με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της mitosbox, μέσω των Ιστοσελίδων μας mitosbox

 

βΜε την αγορά εισιτηρίων μέσω διαδικτύου [mitosbox.com]

 

γΜε την αγορά θεάσεων ταινιών μέσω διαδικτύου mitosbox.com

 

δ. Μέσω Διαγωνισμών: Προκειμένου να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό σας ζητείτε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

ε. Μέσω ερευνών αγοράς: Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να συμμετάσχετε σε έρευνα χρηστών, με την προυπόθεση ότι έχετε ήδη συναινέσει σε τέτοιου είδους επικοινωνία.

 

στ. Μέσω αλληλογραφίας: Εάν επικοινωνήσετε εσείς μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για να αναφέρετε κάποιο λάθος στην Ιστοσελίδα), μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αρχείο αυτής της αλληλογραφίας 

 

ζ. Μέσω της παρουσίας της mitosbox στα κοινωνικά δίκτυα [facebookInstagram κ.λ.π]

 

u. Μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών :

Cookies Στους ιστοτόπους μας, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τα επωνομαζόμενα «cookies» για λόγους κυρίως στατιστικής και συστηματοποίησης της ύλης τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εν λόγω αρχείων δεδομένων (cookies) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για λόγους βελτίωσης της ποιότητας χρήσης των ιστοτόπων της Εταιρείας. Τα cookies βελτιώνουν την λειτουργικότητα των ιστοτόπων μας και μας βοηθούν να τους καθιστούμε λειτουργικά αποτελεσματικότερους και αισθητικά καλύτερους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά, καταγράφεται ο αριθμός των προσβάσεων σε μια ιστοσελίδα, ο αριθμός των επιμέρους ιστοσελίδων που προβλήθηκαν, ο χρόνος που αφιερώνει κάθε χρήστης στις ιστοσελίδες μας, η διαδοχή των ιστοσελίδων που προβλήθηκαν, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε ιστοσελίδα της Εταιρείας, ο τόπος από τον οποίο έλαβε χώρα η πρόσβαση, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους, καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν επιτρέπει να συναχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα ως προς την ταυτότητά σας.  Οι ιστότοποι της Εταιρείας δύνανται να λειτουργούν ικανοποιητικά και δίχως την αποδοχή των cookies. Η απόρριψη, ωστόσο, των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να καθίσταται η χρήση των ιστοτόπων της Εταιρείας (ή τμημάτων αυτής) πιο δύσκολη ή λιγότερο αποτελεσματική ή, σπανιότερα, αδύνατη. Εφόσον δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστοτόπων, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

 

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα cookies και την ανώνυμη ανάλυση του μοτίβου χρήσης ιστοτόπων εκ μέρους σας, προκειμένου να εμφανίσει συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα της στους ιστοτόπους της (cookies για online διαφημίσεις βασισμένες στη χρήση). Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί, ολικώς ή μερικώς, και να επικαιροποιεί τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων της, περιλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών και στοιχείων που οι χρήστες κοινοποιούν σε αυτούς.     

 

Ε. ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περιπτώσεις που μας επιτρέπει ο νόμος και συγκεκριμένα:

 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος

 

 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας

 

 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτος, όπως ορίζει ο νόμος

 

 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος

 

 • Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένους σκοπούς. Προϋπόθεση για την παροχή συναίνεσης είναι να είστε τουλάχιστον 16 ετών. Για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, η συναίνεση παρέχετε ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

 

 

 

 

Σκοποί επεξεργασίας:

Στα πλαίσια των ανωτέρω νομίμων βάσεων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :

 

 • Για να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των εφαρμογών για κινητά και τηλεοράσεις, των ιστοσελίδων της  mitosbox στα κοινωνικά δίκτυα, των επισκεπτών.

 

 • Για να σας ενημερώνουμε  για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων του ιστότοπων, των εφαρμογών για κινητά και τηλεοράσεις, των ιστοσελίδων της  mitosbox στα κοινωνικά δίκτυα,  και των προωθητικών κουπονιών, της πολιτικής απορρήτου.

 

 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ υμών και της mitosbox (συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης ή της εξαργύρωσης πόντων, επιβράβευσης πελατών των μελών του).

 

 • Για να σας ενημερώνουμε για τα προιόντα που μπορείτε να αγοράζετε από εμάς και τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρήσης  των υπηρεσιών μας.

 

 • Για να σας παρέχουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 • Για να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα  της διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στα κοινωνικά δίκτυα)

 

 • Για να δημιουργήσουμε μια εικόνα των προσωπικών προτιμήσεών σας και γενικά του τρόπου χρήσης  των υπηρεσιών του ομίλου mitosbox και έτσι μας επιτρέπετε να προσαρμόζουμε σε αυτές τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας, τις εφαρμογές για κινητά και έξυπνες τηλεοράσεις και τις ιστοσελίδες της mitosbox στα Κοινωνικά δίκτυα και τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ που σας στέλνουμε.

 

 • Για επικοινωνίες μάρκετινγκ από τον όμιλο mitosbox :

Εάν είστε άνω των 16 ετών, ενδέχεται στα πλαίσια του άμεσου μάρκετινγκ να σας στείλουμε ενημερώσεις εφόσον έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

 

Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ του ομίλου mitosbox θα αφορούν σε ταινίες, κινηματογραφικά νέα, προωθητικές κινήσεις, προγράμματα επιβράβευσης πελατών (Loyalty scheme), διαγωνισμούς, ειδικές προσφορές, καθώς και πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της mitosbox.

 

           Τα μηνύματα μάρκετινγκ θα προέρχονται μόνο από τον όμιλο mitosbox. Μπορεί δε, να περιλαμβάνουν προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες από καιρό σε καιρό, αλλά δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, σε καμμιά περίπτωση. Σε περίπτωση που σας παρέχουμε ειδήσεις και προσφορές από οργανισμούς εκτός του ομίλου mitosbox, να γνωρίζετε ότι δεν τους παρέχουμε προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν έχετε λογαριασμό στις υπηρεσίες του ομίλου mitosbox και επικοινωνούμε μαζί σας μέσω, μεταξύ άλλων,  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σχετικά με την επικοινωνία μαζί σας. Κάθε επικοινωνία από την mitosbox θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας στην επικοινωνία μαζί σας,  ενώ μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταργήσετε την εγγραφή σας (τα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας mitosbox).

 

 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών

Εάν μας παρέχετε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή που αφορά την αναπηρία, θα το χρησιμοποιήσουμε για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες μας, με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την αναπηρία στη νομική μας υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

 

ΣΤ. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

α. Oι υπάλληλοι του Ομίλου που είναι αρμόδιοι για την παροχή των εκάστοτε υπηρεσιών, όπως μεταξύ άλλων, συναλλαγών αγοράς εισιτηρίων, διενέργειας διαγωνισμών, διαχείρισης μελών του Club CINEΦΙΛΟΙ και αγοράς DVDs/BluRays μέσω διαδικτύου  

 

β. Φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία ο Όμιλος εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του, όπως μεταξύ άλλων, εταιρείες διοργάνωσης διαγωνισμών, εταιρείες ερευνών αγοράς, επικοινωνίας, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων και υπηρεσιών,  εταιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων πελατών, εταιρείες ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής πώλησης εισιτηρίων, εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως, εφαρμογών πληροφορικής,εταιρείες παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services),  εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εταιρείες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο

 

γ. Πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων τρίτων (Facebook, Instagram κ.λ.π).

 

Εάν χρησιμοποιείτε σελίδες της mitosbox σε κοινωνικά δίκτυα, παρακαλούμε να θυμάστε ότι παρέχονται μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν τη δική τους λειτουργικότητα, τους δικούς τους όρους χρήσης και τις δικές τους πολιτικές απορρήτου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτά και ότι έχετε ελέγξει τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για να είστε ικανοποιημένοι με το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας από τον ιστότοπο κοινωνικών δικτύων.

 

Η mitosbox μπορεί να κάνει χρήση αυτών των λειτουργιών, προκειμένου να προωθήσει και διαφημίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, στους εγγεγραμμένους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, χωρίς να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα πελατών της. 

Οποιαδήποτε μηνύματα που στέλνετε σε διαδικτυακούς φίλους μέσω της σελίδας της mitosbox από τα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα των σχετικών κοινωνικών δικτύων και δεν αποστέλλονται από την mitosbox .

 

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών του ομίλου mitosbox και έχετε ήδη παράσχει τη σχετική συγκατάθεσή σας,  ενδέχεται να μοιραστούμε τη διευθύνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σε κρυπτογραφημένη μορφή με πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων τρίτων (όπως το Facebook), προκειμένου αυτά τα τρίτα μέρη να σας αναγνωρίσουν ως εγγεγραμμένο χρήστη των υπηρεσιών τους. Στη συνέχεια, μπορεί  να λάβετε διαφημίσεις και προωθήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της mitosbox σε αυτές τις πλατφόρμες.

 

Σύνδεσμοι τρίτων

Ο διαδικτυακοί τόποι, οι εφαρμογές για κινητά και τηλεοράσεις καθώς και οι ιστοσελίδες της mitosbox στα κοινωνικά δίκτυα, ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την mitosbox . Αυτοί ενδεχομένως  περιλαμβάνουν  συνδέσμους σε διαφήμιση τρίτου μέρους. Το γεγονός ότι ο ιστότοπος, οι εφαρμογές για κινητά και το mitosbox Κοινωνικά δίκτυα παρέχουν συνδέσμους σε οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο, δεν σημαίνει ότι η mitosbox εγκρίνει αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει. Δεν είμαστε αντιπρόσωποι για τέτοιους ιστότοπους ή διαφημιζόμενους και δεν έχουμε εξουσιοδότηση να προβάλλουμε για λογαριασμό τους (εκτός αν αναφέρεται ρητά). Η mitosbox δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοτόπων. Παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σε τέτοιους ιστότοπους με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να ελέγξετε ανάλογα τις πολιτικές απορρήτου τους.

 

Ζ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από τον Όμιλο mitosbox μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. εγγραφή στο ενημερωτικό newsletter), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης  και έως ότου ανακαλέσετε αυτή πχ. κάνοντας διαγραφή από τις λίστες μας,  στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στα ενημερωτικά newsletters, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  μας.  Ο Όμιλος δεν συλλέγει εν γνώσει του προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση, που παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες ή κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ομίλου, ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη.

 Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του το συντομότερο δυνατό.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή έχετε κάποια πρόταση ή δήλωση που επιθυμείτε να κάνετε σχετικά με τα ανωτέρω θέματα σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας (τα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας mitosbox ).

Η. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων679/2016/ΕΕ, εφεξής (ο Κανονισμός) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

 • Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητήσετε, ο Όμιλος μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.

Εφόσον, υποβάλετε το αίτημά σας με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση θα σας παρασχεθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Η πλήρης άσκηση του δικαιώματός σας  περιλαμβάνει τις  πληροφορίες που σας παρέχονται στην παρούσα πολιτική.

Μετά την επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων,  όπου θεωρείτε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα ασκώντας το «δικαίωμα σας στη διόρθωση» των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Όμιλος mitosbox για λογαριασμό σας είναι ανακριβή να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα.

Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που διενεργείται από τον Όμιλο mitosbox , όπου θεωρείται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται είναι ελλιπή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση τους μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν η διόρθωση η οποία ζητάτε απαιτεί την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, o Όμιλος mitosbox δύναται να σας ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, ή την επαλήθευση των στοιχείων των οποίων ζητάτε τη διόρθωση.

Η επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να γίνει κατά περίπτωση, είτε μέσω ενημέρωσης τους με πρόσβαση στον προσωπικό σας προφίλ/λογαριασμό στην αντίστοιχη υπηρεσία, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αντίστοιχη με την υπηρεσία ηλεκτρονική διεύθυνση info@mitosbox.com .

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Eχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

β) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ΄ άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν, ή

γ) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας ή

δ) αν θεωρείται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον Κανονισμό κατ’ οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση privacy@mitosbox.com εξηγώντας σύμφωνα με τα παραπάνω τον λόγο ή τους λόγους για του οποίους θεωρείται ότι πρέπει o Όμιλος mitosbox να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα.

O Όμιλος mitosbox θα εξετάσει το αίτημά σας και τους λόγους στους οποίους αυτό εδράζεται και θα σας αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Έως ότου λάβετε την ανωτέρω απάντηση μπορείτε να υποβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα προς τon Όμιλο mitosbox για τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Eχετε το δικαίωμα να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Όμιλο mitosbox ως υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,

β) εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και επιθυμείτε αντί τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) στην περίπτωση που o Όμιλος mitosbox ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) στην περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία για  λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εάν, θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας παρακαλούμε αναφέρετε αιτιολογημένα σε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγεστε. O Όμιλος mitosbox θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Eχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Eάν η  επεξεργασία  είναι  απαραίτητη  για  τους  σκοπούς  των  έννομων  συμφερόντων  που  επιδιώκει  o Όμιλος mitosbox ως  υπεύθυνος  επεξεργασίας  ή τρίτος, για λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στην περίπτωση αυτή  o Όμιλος mitosbox ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

β) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν  αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

γ) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δικαιούστε να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας παρακαλούμε αναφέρετε αιτιολογημένα σε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγεστε. O Όμιλος mitosbox θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται σε συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να άρετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της άρσης της.

Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας ο Όμιλος mitosbox θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα την επεξεργασία για την οποία έχετε δώσει συναίνεση που θέλετε να ανακαλέσετε.

O Όμιλος mitosbox θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν:

Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή όταν η επεξεργασία είναι  απαραίτητη  για  την  εκτέλεση  σύμβασης  της  οποίας  είστε  συμβαλλόμενο μέρος, και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Το δικαίωμα στη φορητότητα ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ («δικαίωμα διαγραφής»). Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Όμιλος mitosbox ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα αν θέλετε να λάβετε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση παραθέστε αναλυτικά τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας που θέλετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας.

Ο Όμιλος mitosbox θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να μην ανταποκρίνεται σε αιτήματα τα οποία είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων έχουν παραβιαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3 ΤΚ 11523, τηλ: 210 6475600, email: complaints@dpa.gr)

 Θ. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Ασφάλεια

 

Η μετάδοση πληροφορίας προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω των υπηρεσιών μας υλοποιείται ασφαλώς με τη χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας TLS v1.2. και v1.2, ενώ φροντίζουμε για τη διαρκή επικαιροποίηση λογισμικού συστημάτων και εφαρμογή security patches από τους κατασκευαστές συστημάτων. Ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της μεταδιδόμενης πληροφορίας στη φάση της μετάδοσης από δικής σας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις όπου αποστέλετε προσωπικά δεδομένα μέσω μη ασφαλών τρόπων μετάδοσης πχ. non encrypted email.

 

Επιπλέον, ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας, έτσι ώστε οι Προσωπικές Πληροφορίες να επεξεργάζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

 

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε σε ασφαλείς διακομιστές και οι συναλλαγές πληρωμών κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τεχνολογία TLS v1.1, v1.2, ενώ δεν αποθηκεύουμε στοιχεία τραπεζικών καρτών.

 

Εφαρμόζουμε τεχνικές ανωνυμοποίησης  και ψευδοανωνυμοποίησης και διαγραφής κατά περίπτωση τηρώντας πάντα τις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις μας. Επίσης, εφαρμόζουμε επικαιροποιημένες τεχνολογίες προστασίας μεταξύ άλλων, Firewalls, IPS, URL Filtering καθώς και ασφαλή αρχιτεκτονική δικτύου (μεταξύ άλλων Node Isolation).

 

 Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων προσωπικών πληροφοριών.Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών πληροφοριών, θα σας ειδοποιήσουμε καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή και  όπου επίσης νομικά απαιτείται να το πράξουμε.

 

Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης

 

Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται ένα όνομα χρήστη, κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ερώτηση ασφαλείας και απάντηση, αριθμός επαλήθευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ασφαλείας ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύψετε σε τρίτους. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων ασφαλείας σας, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό και εγγραφή μαζί μας, ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή σας να διατηρείτε ασφαλή τα στοιχεία πρόσβασής σας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών.

Η χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις εν λόγω υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο ή το φορολογικό κώδικα ή από τους όρους μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας (ή σκοπεύουμε να συνάψουμε μαζί σας), και δεν παρέχετε αυτές τις πληροφορίες όταν σας ζητηθεί, τότε δε θα καταστεί δυνατό εκτελέσουμε την αντίστοιχη διαδικασία συναλλαγής ή τη  σύμβαση που έχουμε ή προσπαθούμε να συνάψουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το αντίστοιχο προϊόν ή την υπηρεσία οπότε ίσως χρειαστεί να ακυρωθεί η παραγγελία προμήθειας του εμπορεύματος  ή υπηρεσίας, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα προβούμε σε σχετική ενημέρωσή σας.

 

 

Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Ομίλου / Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 

Υπηρεσία

Μέσο Υλοποίησης

Επεξεργασία

Σκοπός

Εκτελών την Επεξεργασία

 

mitosbox, Αθήνα, , Τηλ  privacy@mitosbox.com

mitosbox

Ηλεκτρονική Πώληση Εισιτηρίων

www.mitosbox.com

Συλλογή, αποθήκευση, χρήση, μεταβίβαση σε χρηματοπιστωτικό φορέα για την ολοκλήρωση τραπεζικής συναλλαγής.

Ηλεκτρονική Πώληση Εισιτηρίων Θεάματος

mitosbox ΚΟΙΝΣΕΠ

 

 

Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:                                       privacy@mitosbox.com

Δ/νση:                                               Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:           +30 

MitosBox ΚοινΣΕπ.  Δημιουργία εκδηλώσεων και πώληση εισιτηρίων. Υπηρεσίες Διαδικτύου, Google ads, Facebook Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, Merchant Center, Google analytics, Tag Manager, Optimizer Δείτε Εδώ

Like us on Facebook

© 2019 mitosbox. All Rights Reserved.